ALERGO-EXPLORATOR 2024

Zasady udziału w konkursie

 • Konieczne jest posiadanie urządzenia pozwalającego udzielać odpowiedzi. Może nim być pilot do głosownia rozdawany przed sesją, własny smartfon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, za pomocą którego można głosować przez panel internetowy dostępny z aplikacji mobilnej KS PTA lub przez standardowo zainstalowaną przeglądarkę.
 • Należy wziąć udział w sesji, udzielić odpowiedzi na co najmniej jedno pytanie zadane przez wykładowców i pozostać w sali, aż do ogłoszenia wyników.
 • Za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź przyznawane jest po 1 punkcie. Liczy się także szybkość. Przy tej samej liczbie punktów wygrywają najszybciej udzielający odpowiedzi.
 • Identyfikacja uczestnika odbywa się przez numer pilota lub numer wyświetlony na panelu Internetowym.

Uwaga! Konkurs przeznaczony dla osób z opłaconym pakietem uczestnika Konferencji – posiadających odpowiedni identyfikator.

Skład Komisji Konkursowej (JURY)

 • Prof. Radosław Gawlik – przewodniczący Komisji
 • Łukasz Skolimowski
 • Patrycja Kantorska – sekretarz komisji

Konkurs nie jest finansowany ze środków pozyskanych od firm członkowskich INFARMA.

ALERGO-EXPLORATOR 2024

Zasady udziału w konkursie

 • Konieczne jest posiadanie urządzenia pozwalającego udzielać odpowiedzi. Może nim być pilot do głosownia rozdawany przed sesją, własny smartfon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, za pomocą którego można głosować przez panel internetowy dostępny z aplikacji mobilnej KS PTA lub przez standardowo zainstalowaną przeglądarkę.
 • Należy wziąć udział w sesji, udzielić odpowiedzi na co najmniej jedno pytanie zadane przez wykładowców i pozostać w sali, aż do ogłoszenia wyników.
 • Za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź przyznawane jest po 1 punkcie. Liczy się także szybkość. Przy tej samej liczbie punktów wygrywają najszybciej udzielający odpowiedzi.
 • Identyfikacja uczestnika odbywa się przez numer pilota lub numer wyświetlony na panelu Internetowym.

Uwaga! Konkurs przeznaczony dla osób z opłaconym pakietem uczestnika Konferencji – posiadających odpowiedni identyfikator.

Skład Komisji Konkursowej (JURY)

 • Prof. Radosław Gawlik – przewodniczący Komisji
 • Łukasz Skolimowski
 • Patrycja Kantorska – sekretarz komisji

Konkurs nie jest finansowany ze środków pozyskanych od firm członkowskich INFARMA.